SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


MR2

Vigtigt! Hvis du ikke er registreret i MapleTA før torsdag den 29. maj kl. 12 kan du ikke deltage i en stor del af MR2!

Endnu vigtigere! Det er vigtigt, at du kender dit brugernavn og dit password til MapleTA, da du både i MR2 (ved brug af computerrum) og til eksamen (obligatorisk at bruge computerne i computerrum) skal kunne logge ind manuelt! Hvis du har glemt dit password, kan du bruge faciliteten til at få sendt et nyt i MapleTA. Password bliver sendt til den adresse, der står i din profil i MapleTA.

Torsdag den 29. maj 2008

12:30-15:00
I grupperne. Opgaveregning mv. Start med opgaven fra punkt 3. i listen, og derefter opgaven fra punkt 2.
15:00-16:15
I Auditorium 2. Besvarelse af spørgsmål og introduktion til prøveeksamen fredag morgen.

Fredag den 30. maj 2008

8:30-12:00
Prøveeksamen. Se nedenfor.
12:30-14:30
I grupperne. Gennemgå besvarelsen af prøveeksamen saml spørgsmål gruppevis.
14:30-16:15
I auditorium 2. Besvarelse af spørgsmål til prøveeksamen og gennemgang af nogle af opgaverne. Prioritering af emner mandag.

Mandag den 2. juni 2008

Opdateret 1. juni!

8:15-12:00
I grupperum. Opgaveregning. Besvarelse af spørgsmål vedr. pensum. Hvis du har fået mindre end 120 point i prøveeksamen er det NU du skal stille spørgsmål.
12:30-ca. 13:30
I auditorium 4. Besvarelse af spørgsmål. Proceduren ved eksamen.
13:30-16:15
I grupperum. Opgaveregning. Besvarelse af individuelle spørgsmål vedr. eksamen og procedurer.

Prøveeksamen

Vi har fredag formiddag en prøveeksamen. Der er plads til 60 studerende i computerrummene. Resten må tage prøveeksamen på egen computer i grupperummene.

Computerrummene er B144, B233, B348, D316.

Fordeling på computerrum og grupperum foretages i auditorium 2 som det sidste torsdag den 29. maj.

Prøveeksamen består af et sæt MapleTA spørgsmål. Det er i form af en 'quizz/homework assignment'. Der er en tidsgrænse på 3 timer fra start af besvarelse, og der er kun et forsøg. I modsætning til den rigtige eksamen vil opgavesættet blive rettet af MapleTA med det samme, når I trykker på 'save and quit'. Resultatet vil også umiddelbart være tilgængeligt.

Fredag eftermiddag skal I gennemgå jeres besvarelse, som er gemt i hver studerendes 'gradebook'. Baseret på det laver jeg en besvarelse af spørgsmål og regner nogle af opgaverne fredag eftermiddag.

Fra lørdag morgen den 31. maj vil prøveeksamenssættet være tilgængeligt igen. Denne gang i en version uden begrænsning på antal forsøg.

Praktiske forhold vedr. MapleTA

I bedes begrænse bruges af MapleTA torsdag og fredag til prøveeksamen, da alle over 500 studerende skal have en chance for at gennemføre prøveeksamen uden for store ventetider eller overbelastning af server.

Opgavelister

  1. Opgaver der anbefales til repetition af materialet i Lay, især efter MR2. Første gruppe af opgaver er fra Lay. Anden gruppe er MapleTA opgaver. Opgavelisten ligger her.
  2. Hvis man synes man har brug for andre opgaver end dem fra Lay og MapleTA, så ligger der en større sammenhængende opgave her. Den omhandler en række aspekter af elementærmatricer og reduktion til echelonform, og har både teori og praktiske aspekter. Den er taget fra kurset i foråret 2007. En facitliste i form af en kommenteret udgave ligger her.
  3. Tværgående opgave. Der ligger en opgave vedrørende mange forskellige aspekter af kurset her. Den går ud på for en given matrix at besvare en lang række spørgsmål.

Kursets MapleTA side er her.

Om eksamen

En kort beskrivelse af pensum og tilladte hjælpemidler ligger på basis hjemmesiden.

Et par sider med overskriften Fokus på fejl ligger her.


Skrevet den 25. maj 2008 af Arne Jensen