Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013
Introduktion til kurset


Beskrivelse af matematikkurserne på første studieår

Matematik på det første studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet består af to kurser, Lineær Algebra og Calculus.

Lineær Algebra gennemføres i efterårssemesteret og har et omfang på 22 lektioner (5 ECTS). Af disse 22 skemalagte lektioner er der lærerdækning på de 18 og de resterende 4 lektioner, kaldet miniprojekter, er selvstudie på gruppebasis dog med hjælpelærerdækning. Bemærk, man skal deltage AKTIVT i de 4 miniprojekter for at få lov til at gå til den skriftlige eksamen. Aktivkravet er opfyldt hvis man er registreret (løbende registrering i skema af hjælplærere) for at have deltaget aktivt i mindst tre af de fire miniprojekter. Har man alene deltaget i to, da skal de resterende to miniprojekter besvares individuelt og afleveres til godkendelse hos underviser. Har man alene deltaget i et miniprojekt, da skal de resterende tre opgavesæt afleveres. Har man ikke deltaget i nogen miniprojekt, ja så skal samtlige fire opgavesæt afleveres individuelt til underviseren.

Calculus, som finder sted i forårssemesteret, er struktureret på tilsvarende måde og har ligeledes et omfang på 22 lektioner.

Lineær Algebra vil blive afviklet med sædvanligvis to lektioner om ugen mandag eftermiddag, kl. 12.30 - 16.15, og torsdag eftermiddag, kl. 12.30 - 16.15. Der er dog en del afvigelser fra nævnte dage, så hold dig ajour med skemaet online. Alle forelæsninger vil foregå i Auditorium 7. Hver lektion begynder med cirka en halv times opsamling og repetition af stof fra den tidligere kursusgang. Derudover er der en introduktion til dagens arbejde i grupperne.

Efter den indledende opsamling og repetition arbejdes der i grupperummene i cirka to timer. I løbet af denne periode vil hver gruppe et antal gange få besøg af læreren og/eller den hjælpelærer, der vil være tilknyttet kurset. Efter opgaveregningen er der en forelæsning på to gange 35 minutter (inkl. en kort pause), hvor ny teori gennemgås.

Dog vil første kursusgang begynde med en introduktion til matricer og vektorer, hvorefter der er opgaveregning indenfor dette område.

Kursusstart

Første lektion foregår mandag den 2. september 2010, kl. 12:30 i Auditorium 4.

Information om matematikkurset

Al skriftlig information vedrørende matematikkurset vil blive meddelt over WWW på følgende webadresse: http://www.math.aau.dk/%7Emikkelhb/13-linalg. Der er fire forskellige uddannelsesretninger der har forelæsninger sammen på Hold 1:

Eksamen

Kurset evalueres ved en fire timers skriftlig eksamen uden brug af elektroniske hjælpemidler. Du må medbringe alle former for noter og bøger.

Lærer

Undervisningen for Hold 1 varetages af Mikkel H. Brynildsen fra Institut for Matematiske Fag ved AAU. Al information vil ligge på ovenstående webadresse. Der er også tilknyttet tre hjælpelærer til kurset. De yder hjælp under opgaveregning samt ved lektionerne uden egentlig lærerdækning.