SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


2. kursusgang

Mandag den 12. februar 2007,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

12:30-13:00
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition af afsnit 1.1 og første del af afsnit 1.2 i [Lay] frem til delafsnittet om rækkereduktionsalgoritmen. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af sidste del af afsnit 1.2 herunder Rækkereduktionsalgoritmen. Efterfølgende gennemgang af afsnit 1.3 om vektorligninger frem til delafsnittet om linearkombinationer.

Opgaver

[Lay], afsnit 1.1
Opgave 23, 24.
Læs først introduktionen til de to opgaver, der står lige før opgave 23.
[Lay], afsnit 1.2
Opgaverne 1, 2, 3, 5, 6, 7.
MapleTA
Opgaven kursusgang2p eller kursusgang2p-hwMapleTA-Hold3.
Når I har tastet et svar ind, er det en god ide at bruge preview knappen til at checke det indtastede.

Bemærkninger angående MapleTA opgaverne

Opgaven kursusgang2p er af 'practice' typen, og opgaven kursusgang2p-hw er af 'homework' typen. 'Homework' opgaver kræver login, og systemet gemmer resultatet af besvarelsen. Hvis man har startet en 'homework' opgave, skal man afslutte ved at trykke på Save and Quit knappen. Hvis man glemmer det, kan man ikke få lov til at prøve andre 'homework' opgaver, før end man har været tilbage og afsluttet den tidligere ved at trykke på Save and Quit.


Opdateret den 14. februar 2007 af Iver Ottosen.