SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


9. kursusgang

Mandag den 2. april 2007,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

12:30-13:00
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition af afsnit 2.2 i [Lay] og forklaring på hvordan hovedresultatet anvendes i praksis. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af afsnit 2.3 i [Lay]. Det vigtigste resultat i afsnittet er en sætning om invertible matricer. Herefter gennemgår vi afsnit 2.8 i [Lay] om underrum.

Opgaver

[Lay], afsnit 2.2
Opgaverne 1, 5, 31, 32, 35, 13, 15, 25, 26, 16, 19.
[Lay], afsnit 2.1
Opgaverne 15, 16.
Disse (s/f)-opgaver findes også som Lay2.1truefalse eller Lay2.1truefalse-hw MapleTA-Hold3.
[Lay], afsnit 2.2
Opgaverne 9, 10.
Disse (s/f)-opgaver findes også som Lay2.2truefalse eller Lay2.2truefalse-hw MapleTA-Hold3.
MapleTA
Opgaven lindep1 eller lindep1-hw MapleTA-Hold3.
Dette er en lidt sværere opgave vedrørende lineær uafhængighed. Der er et hint i 'homework' versionen.
MapleTA
Opgaverne fra 8. kursusgang.

Eksamensrelevant quiz

Der ligger et opgavesæt, der ligner en eksamensopgave, som quizz1 og quizz1-hw MapleTA-Hold3. Sættet er underlagt følgende begrænsninger, der også er beskrevet under linket policies:

Tanken er, at I øver jeg på 'practice' versionen quizz1 og derefter tager testen i 'homework' versionen quizz1-hw. Jeg vil efterfølgende bruge systemets statistik over jeres besvarelser af quizz1-hw til at afdække eventuelle problemer.

I skal vente med at tage testen, indtil I har lært hvordan man finder den inverse af en matrix ([Lay] 2.2 opgave 31, 32 og 35 skal laves først). Deltagelse i testen er frivillig.


Skrevet den 28. marts 2007 af Iver Ottosen.