Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2010 - 2011

Arkitektur og Design

Kurver og Flader i Geometri, Arkitektur og Design 2011

Eksamen

Generelt

Eksamen i kurset Kurver og Flader i Geometri, Arkitektur og Design er en individuel mundtlig eksamen med intern censor, som evalueres med bestået/ikke bestået.

Pensum

En detaljeret gennemgang af det behandlede matematiske stofområde fremgår af lektionsplanerne, se her. Vi har støttet os til Med hensyn til færdigheder i Rhino og Grasshopper henvises til denne hjemmeside. Til pensum i Grasshopper hører notesættet som kan downloades fra hjemmesiden .

E-opgaver:

Eksaminationen tager udgangspunkt i de fem miniprojekter, som vi har arbejdet med gennem semestret: (lægges efterhånden på denne side):

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5

Eksamensforløbet

Eksamen er for hver enkel studerende normeret til 15 minutters varighed. Det kommer til at foregå på følgende måde:

tilbage til hovedsiden

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk