Popularisering

Filer mv. fra mit foredrag den 3. februar 2016 ved Regionalmøde (region 1) for gymnasielærere kan findes her:

Under ordningen "Prøv universistetet for 1 dag" har jeg afholdt minikurser for gymnasie og htx-klasser. Ordningen findes ikke mere. Jeg benyttede materialet: samt Ovenstående materiale har flere gange været anvendt i forbindelse med Aalborg Universitets brobygningsprojekt. I 2003, 2004 og 2005 stod studerende for brobygningen. De har udbygget materialet med et par miniprojektforslag.

Jeg har besøgt følgende skoler med mit foredrag En sjov demonstration af fejlkorrigerende koder kan hentes fra DTU's hjemmesider ved at klikke her.

Som oplæg til 3.g opgave i matematik har jeg udarbejdet en note om secret sharing. Secret sharing er, som navnet antyder, en måde at dele information på. Eksempelvis kan det bruges til at sikre, at ingen general alene kan trykke på den røde knap, som sender en atombombe afsted.
Den 7. november 2006 gav jeg et oplæg ved regionalmøde for matematiklærere i Viborg og Ringkøbing amter. Emnet var fejlkorrigerende koder, secret sharing og kryptografi. Mine præsentation kan ses her.
Jeg gav et lignende foredrag ved regional møde i region Nordjylland 11. november 2008 pdf.

Den 24. april 2008 gav jeg et foredrag med titlen Moderne kryptografi i Elektronik og IT-Gruppen under Ingeniørforeningen, Aalborg. Mine slides kan findes her.

I forbindelse med Studie Praktik 25. oktober 2013 afholdt jeg mini-kursus med titlen "Endelige legemer: Fejlkorrigerende koder og morgendagens kryptografi".

Den 14. oktober 2014 holdt jeg foredrag i UNF, Aalborg (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening) med titlen "Hvis tal er sølv, så er mange slags tal guld".

Jeg står meget gerne til rådighed med yderligere informationer. Kontakt mig gerne via olav@math.aau.dk.
Last modified: Mon Dec 3 13:20:50 CET 2007