Linearitet og differentiabilitet     Efterår 2012

Lærer: Bo Rosbjerg

Kurset
Linearitet og differentiabilitet er et enkeltfag fra 3. semester på bacheloruddannelsen i matematik. Forudsætningerne for deltagelse i dette kursus er kendskab til lineær algebra og calculus i et omfang, der ca. svarer til 1. og 2. semester på matematikuddannelsen.

Plan for kurset
Kurset består af en kombination af selvstudium, opgaveregning samt tolv kursusgange i forbindelse med seks todages arrangementer på Institut for Matematiske Fag.

Omfang: 5 ECTS

Litteratur

De tre kompendier såvel som lærebogen i analyse sælges i Factum (Aalborg Centerboghandel), afdelingen på Fredrik Bajersvej 7 B, tlf. 9940 8072. Kursusnoterne til lineær algebra kan købes i matematikseketariatet eller downloades fra nettet.

Bemærk, at 'An Introduction to Analysis' er samme bog, som benyttes i kurset 'Analyse 1'.

Noter
Differentiabilitet

Partielle afledede og retningsafledede
Kædereglen for vektorfunktioner
Ekstremumsbestemmelse

Eksamen: Mundtlig eksamen med bedømmelsen bestået/ikke bestået. Eksamensspørgsmål kan downloades her.

Læseplan (opdateres løbende)

Nr.

Dato

Gennemgang

Sider i kompendium

Opgaver

1 13.9 LNS kapitel 1 - 3* L  205 - 2012,  121 - 1410
K  510 - 106,  1013 - 105,  119 - 111
1C 2C 4b+d, 5a+c, 7  3C 1, 2
1P
2P 3, 4  3P 2, 3
2 14.9 LNS kapitel 4 - 5 L  25 - 315,  46 - 513 4C 1f, 2, 3e, 5  5C 1, 2, 3e
4P5P 1, 3
3 4.10 LNS kapitel 6 samt
afsnit 7.1 - 7.3
L  2013 - 201,  239 - 233,  249 - 241,  305 - 3311 6C 2, 3, 7  7C 1, 2
6P 2, 3, 7  7P 2, 3
4 5.10 LNS afsnit 7.4 - 7.6
samt kapitel 9
L  171 - 184,  312 - 31,  346 - 383 7C 5c, 6a+b  9C 1, 3, 5
7P 8/9, 11  9P 5, 7, 8
5 25.10 LNS kapitel 10 samt
afsnit 11.1 - 11.3
L  512 - 51,  251 - 297 10C 1, 2, 3  11C 1
10P11P 1
6 26.10 LNS afsnit 11.4 - 11.7 L  3310 - 349,  384 - 391 11C 2a, 3c+d, 5
11P 2, 3, 5
7 15.11 WRW afsnit 8.3 - 8.4 - 8.3 1, 4, 5, 10
8.4 1, 2, 3, 6
8 16.11 WRW afsnit 9.1 samt
afsnit 9.3 - 9.5 kursorisk
- 9.1 2, 3, 4, 7
9.3 1, 3  9.4 2, 3
9 6.12 WRW afsnit 11.1 - 11.2 C  101 - 109,  87 - 85,  171 - 177 11.1 1, 2, 5, 6
11.2 4, 5, 7, 10
10 7.12 WRW afsnit 11.3 C  128 - 137,  159 - 151,  176 - 171 11.3 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
11 3.1 WRW afsnit 11.4 - 11.5 C  104 - 117,  163 - 161,  611 - 61 11.4 2, 4, 5, 6,
11.5 1, 2, 5, 6
12 4.1 WRW afsnit 11.7 C  138 - 1411 11.7 1, 2, 3, 4, 5, 7

* Beviserne for lemma 3.1.3 og sætning 3.1.1 kan overspringes

Ordliste
En liste med oversættelser af visse engelske
betegnelser findes her.

Tidligere kursus:
Kursusplan (Andre lærebøger blev benyttet.)

 

 

Rev.: