Kompendier

Kompendium i lineær algebra
Kompendium i calculus
Kompendium i komplekse tal og differentialligninger

Kompendierne kan købes i Factum Books, Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg


Noter

Lineær algebra
Supplement vedrørende invers matrix
Formel for invers matrix

Calculus
Trigonometriske formler
Om formler for cirkulære funktioner
Tangenter til polære kurver
Differentiabilitet
Partielle afledede og retningsafledede
Kædereglen for vektorfunktioner
Ekstremumsbestemmelse
Eksempel på volumenbestemmelse
Variabelskift i plan- og rumintegraler
Kædelinien
Om traktricen

Sandsynlighedsregning
Baggrundsnote til sandsynlighedsregning
Elementær sandsynlighedsregning
Summationer
Integraludregninger
Den todimensionale normalfordeling
Den flerdimensionale normalfordeling
Ordensvariable
Chi-i-anden-fordelte variable

Statistik
Note til lineære normale modeller

 
Kurser

Lineær algebra
Calculus
Linearitet og differentiabilitet
Vektoranalyse og Fourierteori
Komplekse funktioner
Sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsregning og statistik
Statistisk teori og metode
Multivariate Analysis