Komplekse funktioner     Efterår 2013

Lærer: Bo Rosbjerg

Kurset:
Komplekse funktioner er et enkeltfag fra 4. semester på bacheloruddannelsen i matematik. Forudsætningerne for deltagelse i dette kursus er indholdet i kurserne calculus, analyse 1, analyse 2 samt linearitet og differentiabilitet.

Plan for kurset:
Kurset består af en kombination af selvstudium, opgaveregning samt tolv kursusgange i forbindelse med seks todages arrangementer på Institut for Matematiske Fag.

Omfang: 5 ECTS

Litteratur:

Diverse:
Komplekse tal (udsnit af kompendium i komplekse tal m.v. 2013)
Engelsk-dansk ordliste (se bort fra sidehenvisninger)

Læseplan:

Læseplan - ajourføres løbende

Dato

Stof i lærebog

Opgaver

5.9 Lektion 1 - 5  3 1, 2, 5, 6, 13  4 1, 2, 5, 6  5 1, 2, 4, 5, 10, 14 
6.9 Lektion 6 - 9  7 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 18, 20  9 1, 2, 4, 5, 7, 9 
26.9 Lektion 10 - 13  11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12  1213 1, 2, 3, 4, 5  
27.9 Lektion 14 - 16  13 7, 9, 10, 11, 12, 13  16 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 
31.10 Lektion 17 - 19  18 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16  19 1, 2, 5, 6 
1.11 Lektion 20 - 22  20 1, 2, 3, 4  21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  22 1, 2, 3, 4 
21.11 Lektion 23 - 24  23 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12  24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 
22.11 Lektion 25 - 27  25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11  26 1, 2, 3, 4, 5  27 1
12.12 Lektion 29 - 30  30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 
13.12 Lektion 31 - 32  31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
2.1.2014 Lektion 33 - 34  33 1b,d,f, 2a,b, 4, 5, 6, 7, 8, 9b,d, 10b,d  34 1b,d,e
3.1.2014 Lektion 35, 37, 50  35 1a,b,d, 2a,c,d, 3, 4a  37 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Eksamen:
Skriftlig eksamen med bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Prøveeksamen:
Opgavesæt   Løsning

Eksamensopgaver:
Skriftlig eksamen  17.1.2012   27.6.2012   31.5.2013   19.8.2013   17.1.2014

Tidligere kursus:
Kursusplan  (Her ligger mange regnede opgaver.)

 

 

Rev.: