Komplekse funktioner     Efterår 2011

Lærer: Bo Rosbjerg

Kurset:
Komplekse funktioner er et enkeltfag fra 4. semester på bacheloruddannelsen i matematik. Forudsætningerne for deltagelse i dette kursus er kendskab til calculus og analyse 1 i et omfang, der ca. svarer til 2. og 3. semester på matematikuddannelsen.

Plan for kurset:
Kurset består af en kombination af selvstudium, opgaveregning samt tolv kursusgange i forbindelse med seks todages arrangementer på Institut for Matematiske Fag.

Omfang: 5 ECTS

Litteratur:

Diverse:
Komplekse tal
Engelsk-dansk ordliste (se bort fra sidehenvisninger)

Læseplan:

Læseplan - ajourføres løbende

Dato

Stof i lærebog

Opgaver

1.9 Afsnit 1 - 18  2 5, 11  3 1, 8  4 3, 6  5 3, 7  8 1, 9  10 3, 7  11 1-3, 7  12 1, 4  14 1, 7  18 3, 10
2.9 Afsnit 19 - 28  20 3, 8  23 3, 4, 9  25 1, 4, 6, 7  26 1, 3, 4, 6  28 2, 3, 4 
22.9 Afsnit 29 - 36  29 1, 4, 9  31 2, 4  32 3, 5  33 2, 5  34 4, 9 11  35 6, 13  36 2, 5
23.9 Afsnit 37 - 45  38 1, 2, 3  39 2, 5, 6  42  1, 5, 8, 10  43 1, 3, 5  45 2, 3, 5
13.10 Afsnit 46 - 54  49 2, 4, 5, 6, 7  52 1, 2, 4, 5, 7  54 1, 2, 4, 5, 6, 7
14.10 Afsnit 55 - 62  56 1, 2, 3, 4  59 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10  62 2, 4, 5, 6, 7
10.11 Afsnit 63 - 69  66 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11  67 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
11.11 Afsnit 70 - 77  71 1, 2, 4  72 2, 3, 5  74 1, 2, 4, 5, 6  76 2, 3, 4, 5, 6
1.12 Afsnit 78 - 83  79 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  81 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12
2.12 Afsnit 84 - 89  84 1, 2, 4, 6  85 1, 3, 5, 7  87 1, 6, 8, 9  89 1, 2, 5, 10
5.1 Afsnit 90 - 96  90 2, 4  92 3, 9, 10, 13  94 1, 2, 4, 7  95 1, 3  96 2, 3, 7, 8
6.1 Afsnit 97 - 100  97 1, 4, 7, 8  98 1, 2, 6, 7, 8  99 1, 3, 4  100 1, 3, 4, 5


Opgaveløsninger:
Løsninger til alle stillede opgaver kan findes her.

Eksamen:
Skriftlig eksamen med bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Eksamensopgaver:
Skriftlig eksamen 17.1.2012

 

 

Rev.: