Sandsynlighedsregning og statistik    Forår 2013

Lærer: Bo Rosbjerg

Kurset:
Sandsynlighedsregning og statistik er et enkeltfag med dele fra 4. og 5. semester på bacheloruddannelsen i matematik. Forudsætningerne for deltagelse i dette kursus er kendskab til lineær algebra og calculus i et omfang, der ca. svarer til 1. og 2. semester på matematikuddannelsen.

Plan for kurset:
Kurset består af en kombination af selvstudium, opgaveregning samt tolv kursusgange i forbindelse med seks todages arrangementer på Institut for Matematiske Fag.

Omfang: 5 ECTS

Litteratur:

Probability, Statistics, and Stochastic Processes, Peter Olofsson and Mikael Andersson, John Wiley & Sons Inc., 2nd ed. 2012. ISBN 978-0-470-88974-9

Lærebogen sælges i Factum (Aalborg Centerboghandel), afdelingen på Fredrik Bajersvej 7 B, tlf. 9940 8072.

Noter:
Baggrundsnote til sandsynlighedsregning
Elementær sandsynlighedsregning ... en simpel oversigt med eksempler
Summationer
Integraludregninger
Variabelskift i plan- og rumintegraler
Den todimensionale normalfordeling
Ordensvariable
Den flerdimensionale normalfordeling
  [BR]
Chi-i-anden-fordelte variable
Frembringende funktioner
Poissonprocessen
Note til lineære normale modeller
Introduktion til Markovkæder  [SLB]
Probability - A (very) brief history

Eksamen:
Mundtlig eksamen med bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Eksamenspensum
Det læste pensum i henhold til nedenstående læseplan samt note om sandsynlighedsregningens historie.

Læseplan:

Læseplan - ajourføres løbende

Nr.

Dato

Stof i lærebog

Opgaver

Løsninger

1 7.2 1.1 - 1.6.1
- eks. 1.32, 1.33, 1.39, 1.46,
1.47, 1.50, 1.51, 1.52
1.2 1, 2  1.3  8, 9, 10  1.4 20, 23a
1.5 40, 43, 46  1.6 76, 89
vejl.1, vejl.2, vejl.3
løsn.1, løsn 2, løsn.3
2 8.2 2.1 - 2.4
- eks. 2.14, 2.21
2.2 1, 3, 5, 7  2.3 13, 14, 20, 21
2.4 25, 35, 40, 45
vejl.4, vejl.5
løsn.4, løsn.5
3 28.2 2.5 - 2.8.3, 2.9
- eks. 2.33
2.5 52, 61, 62  2.6 70, 73  2.7 77, 81, 84, 87
2.8 95, 96  2.9 99
vejl.5, vejl.6
løsn.5, løsn.6
4 1.3 3.1 - 3.6
- eks. 3.13
3.2 4, 5  3.3 12  3.4 16, 20
3.5 22, 25, 35  3.6 47, 48
vejl.7
løsn.7
5 21.3 3.7 - 3.7.3, 3.8 - 3.10.1
- eks. 3.30
3.6 50, 51, 58, 63  3.7 72  3.8 85, 86, 98
3.9 103  3.10 118
vejl.8, vejl.9, vejl.10
løsn.8, løsn.9, løsn.10
6 22.3 3.10.3 - 3.12 3.10 124, 128  3.11 132, 135, 137, 138,
140, 147  3.12 150, 151
vejl.10, vejl.11, vejl.12
løsn.10, løsn.11, løsn.12
7 11.4 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.4
- eks. 4.1, 4.5
4.1 1, 4, 5  4.2 8, 15, 18
5.35.4 7, 9, 13, 16, 18
vejl.13, vejl.14
løsn.13, løsn.14
8 12.4 6.1 - 6.4.2 6.2 3, 5, 7, 14  6.3 17, 21, 26, 27
6.4 33, 34, 37, 38
vejl.stat.1
løsn.stat.1
9 2.5 6.5 - 6.6.3, 6.7 - 6.7.1 6.5 43, 44, 45, 48, 50  6.6 52, 56, 59, 60
6.7 64, 65, 74
vejl.stat.2
løsn.stat.2
10 3.5 7.1 - 7.4 7.2 2, 3, 8  7.3 9, 11, 16, 19, 22
7.4 25, 26, 27, 28
vejl.stat.3
løsn.stat.3
11 23.5 8.1 - 8.2
+ eks. 1.58, 1.59
8.2 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

vejl.15, vejl.16
løsn.15, løsn.16
12 24.5 8.3 - 8.3.1, 8.3.3, 8.4 - 8.4.2
+ eks. 3.35
8.3 22, 23, 24, 26, 27, 31
8.4 35, 37, 40, 41
vejl.17, vejl.19, vejl.20
løsn.17, løsn.19, løsn.20


Eksamensspørsmål
kan downloades her.

-------------------------------------------------------------

Absorberende Markovkæder (uden for pensum):
Endelige Markovkæder  [SFK]  vejl.18 løsn.18

 

Rev.: