Sandsynlighedsregning     Forår 2012

Mat 4Lærer Bo Rosbjerg

Litteratur:
Probability, Statistics, and Stochastic Processes, Peter Olofsson. John Wiley & Sons Inc., 2005.
ISBN 978-0-471-67969-0   [PO]
Trykfejlsliste til PO

Omfang:  5 ECTS

Noter:
Baggrundsnote til sandsynlighedsregning

Elementær sandsynlighedsregning ... en simpel oversigt med eksempler
Summationer ... supplement til 6. kursusgang
Integraludregninger ... supplement til 7. kursusgang
Den todimensionale normalfordeling ... supplement til 11. kursusgang
Ordensvariable ... supplement til 12. kursusgang
Den flerdimensionale normalfordeling   [BR]
Chi-i-anden-fordelte variable ... supplement til 13. kursusgang
Frembringende funktioner ... supplement til 14. kursusgang
Poissonprocessen ... supplement til 14. kursusgang

Introduktion til Markovkæder  [SLB]
Endelige Markovkæder   [SFK]
Probability - A (very) brief history


Kursusplan (opdateres løbende)

Kursus-
gang

Dato
Gennemgang Opgaver Opgave-vejledning
Opgave-løsninger
1
6.2
Introduktion til sandsynlighed
Baggrundsnote
PO 1.4.1
1.4  16, 17, 18, 20
 21, 22, 28, 29
1, 2 1, 2
2
8.2
PO 1.1 - 1.5  1.2  1, 2, 3   1.3  5, 6, 7, 9
1.5  34, 35, 37, 40, 42, 43, 59
1, 2 1, 2
3
13.2
PO 1.6
SLB 6
1.5  45, 47, 48, 50
1.6  65, 67, 68, 71, 77, 81
3 3
4
15.2
PO 2.1 - 2.4 (til side 102) 2.2  1, 2, 4, 6, 7
2.3  12, 13, 15, 19, 20, 21   2.4  24
4 4
5
20.2 Uddybning og forståelse* 1.3  8, 10, 11   1.4  19   1.5  39, 55
1.6  97   2.2  8   2.3  9, 17
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
6 22.2
PO 2.4.1 - 2.5.5 2.4  27, 32, 35, 37, 39
2.5  43, 44, 46, 47, 49, 53, 54
5  5
7
27.2
PO 2.5.6 - 2.10 2.6  62, 65   2.7  70, 74, 75
2.8  81, 82, 84   2.9  85   2.10  95
6 6
8
29.2
PO 3.1 - 3.6.1 3.2  4, 5   3.3  8, 12   3.4  16, 20
3.5  22, 35   3.6  47, 48
7 7
9
19.3
PO 3.6.2 -  3.7 3.6  50, 51, 58, 61, 63, 64
3.7  72, 73, 76, 80
8 8
10 21.3
Uddybning og forståelse* 3.6  52, 54, 55
3.7  68, 77, 84
5, 6
7, 8
5, 6
7, 8
11
26.3
PO 3.8 - 3.9 3.8  85, 86, 92, 98
3.9  103, 105
9 9
12
28.3
PO 3.10 3.10  110, 112, 114, 118,
120, 128, 129, 131
10 10
13 2.4
BR 1-4 BR  1, 2, 3, 6, 7,
 8, 9, 10, 12, 14
11 11
14 4.4
PO 3.11 - 3.12 3.11  132, 135, 137, 138, 140
3.12  150, 151, 154, 155
12 12
15
11.4
Uddybning og forståelse* 3.8  101   3.9  107   3.10  124
BR  15   3.11  142   3.12  157
9, 10
11, 12
9, 10
11, 12
16
16.4
PO 4.1 - 4.4 4.2  1, 3, 4    4.3  8, 11, 13, 15, 18
4.4  22, 24
13 13
17
18.4
PO 5.1 - 5.5 5.3  1, 2, 7
5.4  9, 11, 13, 15, 16, 18, 19
14 14
18
23.4
PO 7.1 - 7.2.2
SLB 3 - 4
7.2  1, 2, 3, 4a,b, 7, 9, 10
SLB  3.1, 3.5, 4.2, 4.3, 4.7
15 15
19
25.4 PO 7.2.3 - 7.2.4
SLB 5, 8
7.2  4c, 8, 11, 12, 14, 15, 16
SLB  8.4
16 16
20
30.4
Uddybning og forståelse* 4.2  2   4.3  16   5.3  3, 4, 5, 10
5.4  17   SLB  3.9   7.2  5, 13
13, 14
15, 16
13, 14
15, 16
21
2.5
PO 7.3
SLB 9
7.3  22, 24, 25, 26, 31
SLB 9.3
17 17
22 7.5
SKF 1, 4
SLB 7
SFK  1.7, 1.8, 4.3, 4.4
4.5, 4.6, 4.7, 4.8
18 18
23
9.5
PO 7.4 - 7.4.1 7.4  33, 35, 37, 38, 39 19 19
24
12.5
PO 7.4.2 - 7.4.4 7.4  40, 41, 43, 44
45, 46, 47, 48
20 20
25
16.5
Uddybning og forståelse*  7.4  23, 27   SLB  9.4, 7.2, 7.7
7.4  34, 36, 51
17, 18
1920
17, 18
1920

* Selvstudium i grupperum (ingen forelæsning).

Eksamen:
Mundtlig eksamen med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Eksamenspensum:
Det læste pensum i henhold til ovenstående læseplan. Desuden noten om sandsynlighedsregningens historie.

Eksamenspørgsmål:
Eksamensspørgsmål kan downloades her.

Opdatering:
Opdateret kursusplan svarende til 2. udg. af lærebogen.Opdateret den