Vektoranalyse og Fourierteori

Matematik på Fys1/Nano3   Efterår 2009


Lærer:  Bo Rosbjerg

Litteratur
Donald A. McQuarrie: Mathematical Methods for Scientists and Engineers, University Science Books, 2003

Supplerende litteratur
C. Henry Edwards and David E. Penney: Calculus, 7th ed.
Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg: Kompendium i Calculus, 2008
Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg: Kompendium i komplekse tal og differentialligninger, 2008

Noter
Ekstremumsbestemmelse
Variabelskift i plan- og rumintegraler
Tangenter til polære kurver
Differentiabilitet
Foldning

Læseplan

Nr. Dato Gennemgang Opgaver
1 8.9 F 6.7, 6.8, 6.9 6.1  18, 19   6.2  5, 6   6.3  9   6.4  12, 13   6.5  5   6.6  9, 14
2 11.9 F 7.1, 7.2 6.7  4, 6, 13   6.8  10, 11   6.9  8, 9, 18  
3 15.9 F 7.3, 7.4 7.1  4, 6, 8, 9, 19   7.2  1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 17  
4 18.9 F 7.5, 8.1, 8.2 7.3  4, 5, 11, 12, 13   7.4  5, 7, 8, 9, 11, 12, 13  
5 29.9 F 8.3, 8.4, 8.5 7.5  2, 3, 5, 9, 12, 13   8.1  6b, 7, 10, 16   8.2  1, 7, 8, 9  
6 2.10 F 15.1, 15.2 8.3  8, 11, 13, 14, 17   8.4  8, 12, 14   8.5  3, 4, 15, 16  
7 6.10 F 15.3, 15.4 15.1  11, 12, 13, 14, 18, 19   15.2  7, 10, 12, 16  
8 9.10 F 17.5 15.3  3, 5, 7, 9, 14, 15   15.4  4, 7, 8, 16  
9 16.10 F 16.1, 17.6 17.5  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21  
10 27.10 E Opsamling 16.1  1, 3, 5, 8   17.6  1, 2, 3, 4, 7, 14  

Opgaveløsninger
Et udsnit af opgaveløsninger

Eksamensopgaver
Skriftlig eksamen 12.1.2009
Skriftlig eksamen 8.1.2010