SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


Re-Eksamen

Pensumliste for kurset findes her.

Eksamen i kurset er baseret på tre opgaver, med tilhørende teorispørgsmål. De findes her:

Proceduren ved re-eksamen er følgende en af følgende to muligheder:

Re-eksamination af en gruppe

Uændret i forhold til januar eksamen, dvs følgende:
  1. En gruppe kommer ind i eksamenslokalet og gør sig klar til eksamen (husk navneskilte).
  2. Gruppen trækker en af ovenstående opgaver. Gruppen præsenterer derefter sin besvarelse af denne opgave. Det er en god idé at indlede med at give en oversigt over rækkefølge og personer i præsentationen. Gruppen skal sikre, at alle medlemmer kommer til at præsentere dele af besvarelsen. Det vejledende tidsforbrug til denne præsentation er højst 15 minutter per gruppemedlem. Eksaminator og censor kan og vil stille spørgsmål undervejs og efter afslutning af præsentationen. Det er tilladt at bruge diverse hjælpemidler til præsentationen.
  3. Herefter går vi over til teorispørgsmålene. Her eksamineres gruppens medlemmer individuelt. Et gruppemedlem trækker et teorispørgsmål og giver derefter en kort besvarelse. Det vejledende tidsforbrug er 5-8 minutter. Gruppemedlemmerne eksamineres i den rækkefølge, de er opført i på eksaminationslisten. Det er tilladt at have et ark papir med en meget kort disposition med til hjælp ved starten af besvarelsen. Det er også tilladt at bruge overhead slide eller projektor til en illustration, som det er for kompliceret at tegne på tavlen. Man må ikke lave powerpoint eller maple præsentationer af udregninger. De skal laves på tavlen.
  4. Efter afslutning af eksamination i teorispørgsmål forlader gruppen eksamenslokalet, og eksaminator og censor voterer.
  5. Gruppen kommer tilbage til eksaminationslokalet og får resultatet af eksaminationen. Om ønsket, kommenteres præsentationen mv. derefter.

Vedrørende lodtrækningen: Trækning af prøveopgave er med tilbagelægning, dvs. alle dagens grupper har lige stor chance for at trække en af de tre opgaver. I trækning af teorispørgsmål vil der være 16 valgmuligheder, således at hver teorispørgsmål optræder to gange på listen.

Re-eksamination af enkeltperson

Proceduren er følgende:
  1. Eksaminanden trækker en af de tre prøveopgaver.
  2. Eksaminanden påbegynder herefter sin præsentation. Ved denne præsentation vælger eksaminanden selv, hvilken del og hvilke spørgsmål, der præsenteres. Det indgår i vurderingen af præsentationen, hvilke dele og spørgsmål der vælges til besvarelse. Denne præsentation må maksimalt vare 15 minutter.
  3. Herefter trækker eksaminanden et af de til den trukne prøveopgave hørende 8 teorispørgsmål, og besvarer det.
  4. Efter afslutning af eksamination i teorispørgsmål forlader eksaminanden eksamenslokalet, og eksaminator og censor voterer.
  5. Eksaminanden kommer tilbage til eksaminationslokalet og får resultatet af eksaminationen.

Tidsplan for eksamen

Denne plan ligger på nettet. Bemærk, at tidspunkterne er vejledende.

Skrevet den 1. februar 2006 af Arne Jensen