Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra

Hold 4


Kursusmaterialer

  1. [SIF] Spence, Insel, Friedberg: Elementary Linear Algebra - a matrix approach, Second Edition, Pearson Education International, 2008.
  2. [komp] Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg: Kompendium i lineær algebra, 2010.
Errata til SIF kan findes her.

Terminologi liste

En liste med engelske termer og de tilsvarende danske  kan findes her.

Matlab

Brugen af Matlab indgår som en integreret del af kurset. Studerende kan frit downloade Matlab via IKT linket på http://www.tnb.aau.dk/
Der er til SIF tilknyttet en samling Matlab funktioner og datafiler. Disse filer og tilhørende instruktioner kan findes på siden http://math.illinoisstate.edu/matrix/downloads.html

Pensum
Opdateret den 29. august 2010 af Morten Nielsen.