Calculus

AAU-Cph


9. kursusgang

Onsdag den 9. marts 2011
Lokale 126

Dagens program

8:15-8:40
Repetition af Section 12.5 i E&P vedrørende maksimum og minimum for funktioner af flere variable. Introduktion til opgaveregningen.
8:40-10:40
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over Section 12.7 i E&P, Kædereglen.

Opgaver

Section 12.5, side 939-941 i E&P
True/false study guide.
Opgaverne 3, 5, 9, 13, 23, 25, 27, 41 (læs først eksempel 7).

Opdateret den 3. marts 2011 af Iver Ottosen.