SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


1. kursusgang
Tirsdag den 7. September 2010
Auditorium 126

Dagens program

Bemærk tiderne.
8:15-9:30
Forelæsning i Auditorium 126. Introduktion til kurset. Derefter gennemgang af §1.1 og starten af §1.2 i SIF. Emnet er matricer og vektorer.
9:30-11:30
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
11:30-12:00
Forelæsning i Auditorium 126. Gennemgang af den resterende del af §1.2 i SIF om matricer og vektorer.

Opgaver

SIF §1.1: Opgave 1,3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, sandt/falsk: 37-56.
Supplerende: 79, 80, 81.

Bemærk

Det forudsættes, at opgaverne regnes gruppevis. Der er ikke ressourcer til individuel hjælp til regning af opgaverne.


Opdateret 17. September af Iver Ottosen