Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


16. Kursusgang

Mandag, den 25. november 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 4.5

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 4.5

Bestem matricen for mht. :
opg. 1,3,7.

Bestem standardmatricen for udfra og :
opg. 11, 15.

Test din forståelse af matrixrepræsentationer af lineære operatorer:
opg. 20-23, 25-38.

Bestem , standardmatricen for og en forskrift for udfra for alle :
opg. 47, 49, 51.

Find udfra som linearkombination af . Find så , hvor er en linearkombination af :
opg. 39, 55 43, 59.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 5.1 og 5.2 til s. 307 nederst.


Filer:

rep16_final.pdf,
svar16.pdf,
l16_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 25-11-2013 10:50.