Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2013 - 2014

Arkitektur og Design

Matematik: Struktur og Form 2014

Eksamen

Generelt

Eksamen i Matematik of Form er en individuel mundtlig eksamen, som evalueres efter 7-skalaen. Eksamen finder sted i uge 18.

E-opgaver:

Eksaminationen tager udgangspunkt i de fire miniprojekter, som vi har arbejdet med gennem semestret: (lægges efterhånden på denne side):

M1 M2 M3 M4

Eksamensforløbet

Eksamen er for hver enkelt studerende normeret til 15 minutters varighed. Det kommer til at foregå på følgende måde:

tilbage til hovedsiden

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk