Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2013 - 2014

Matematik: Struktur og Form 2014

Introduktion

Eksamen

Kursusplan:

Lektionsplaner lægges på denne fortegnelse så snart de er udarbejdede. Indtil da vises planer fo sidste års kursus Teknologi 2. Man skal bare "klikke" på det rigtige tal under "plan"!

Dato Aud. Emner Litteratur Plan Materiale
  7/2 f 4 FO: Matricer og vektorer: aritmetik og geometri MF, 6.1, 1.1   1   I, VM
10/2 e 3 FO: Linearkombinationer som produkt. Intro til lineære ligningssystemer MF, 1.2-1.3   2   VM; LL
12/2 f 4 FO: Algoritmisk løsning af lineære ligningssystemer MF, 1.4   3   LL
14/2 f 4 FO: Linjer og planer: spænd, lineær (u)afhængighed MF, 1.6-1.7   4   SLUA
14/2 e 4 FO: Lineære afbildninger og matrix præsentationer MF, 2.7   5   LM
17/2 e 3 FO, Grasshopper: Vektorer PI; I, ch.1   6   GLM
21/2 f 4 FO: Multiplikation af matricer, sammensætning af lineære afbildninger MF, 2.1, 2.8 (183-185)   7   MI
24/2 e 3 FO: Regulære matricer og deres inverse MF, 2.3-2.4(-137)   8   MI
26/2 f 4 FO, Grasshopper: Matricer og transformationer I, ch.2   9   --
  3/3 e 3 FO: Geometriske anvendelser af lineære og affine afbildninger MF, 6.9 10   RT
  5/3 f 4 WM: 3D rotationer MF, 6.9 11 MP1 GHvejl1 Foto
  7/3 10:15-14:15 4 WM: Teglstensvæg med motiv. MF, 6.9 12 MP1 GHvejl1 Foto
10/3 e 3 FO: Vektorfunktioner, plane og rumlige kurver EP, 11.5 13 CURVE
12/3 f 4 WM: Bjælkeudbøjning MF, 2.4 14 MP2 GHvejl2
14/3 f 4 FO: Kurvers længde og krumning MF, 11.6 15 CURVE
17/3 e 3 WM: Symmetriske 2D-mønstre MF 2, 6.9 16 MP3
19/3 f 4 FO: Hermite og Bezierkurver, splines S 17 NURBS
24/3 e 4 FO: NURBS og geometrisk kontinuitet S 18 NURBS; Spline solution
26/3 f 4 FO, Grasshopper: Tegning og analyse af kurver I, pp. 36--52 19 Exercise
28/3 f 4 WM: Plane mønstre MF, ch. 2 20 -
31/3 e; 1/4 f 3 WM: Kurver analytisk og digitalt MF 21 MP4
  2/4 f 3 WM: Paul Klee Museum MF 22 GH-fil

Kursuslitteratur

Demos og regnehjælp på nettet

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk