Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


10. Kursusgang

Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 3.1 og 3.2 til s. 217, linie 9.

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 3.1

Determinant af en 2 × 2 matrix. Hvis determinanten er forskellig fra nul, beregn også den inverse ved at bruge formlen side 200:
opg. 1, 3, 7.

Determinant af en 3 × 3 matrix ved kofaktormetoden.
opg. 13, 15.

Beregn determinanter - frit valg af metode:
opg. 21, 23.

Determinant af 2 × 2 matrix og areal:
opg. 29.
v Determinant og invertibilitet:
opg. 37.

Test din forståelse af determinanter og kofaktorer:
opg. 45-64

Afsnit 3.2

Beregn determinanter- udvikling efter en given søjle:
opg. 1, 5.

Beregn determinanter ved brug af rækkeoperationer:
opg. 13, 15, 21, 23.

Test din forståelse af determinanters egenskaber:
opg. 39-58.

Afsnit 3.1

Vis formlen det(AB) = det(A)det(B) for 2 × 2 matricer:
opg. 71.

Afsnit 3.2

Vis formlen for n×n matricer A og B, hvor B er invertibel:
opg. 71.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 4.1 og 4.2 frem til midt på s. 245


Filer:

rep10_final.pdf,
svar10.pdf
l10_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 25-10-2013 11:35.