Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

Lineær Algebra

Hold 1, efteråret 2013


17. Kursusgang

Torsdag, den 28. november 2013, kl. 12:30
Auditorium 7

Dagens Program

12:30-13:05

Repetition i Auditorium 7.
Afsnit 5.1 og 5.2 til s. 307 nederst.

13:05-15:05

Opgaveregning i grupperummene:

Afsnit 5.1

Vis, en vektor er en egenvektor:
opg. 3, 7.

Vis, en skalar er en egenværdi:
opg. 13, 21.

Test din forståelse af egenværdier og egenvektorer:
opg. 41-60.

Afsnit 5.2

Find egenværdier og en basis for de tilhørende egenrum.
    - For en matrix - givet dens karakteristiske polynomium: opg. 1, 11.
    - For en matrix: opg. 15, 19.
    - For lineær operator - givet dens karakteristiske polynomium: opg. 31
    - For en lineær operator: opg. 37

Har en 2 × 2 matrix nogen (reelle) egenværdier?:
opg. 41.

Test din forståelse af det karakteristiske polynomium, multipliciteter af egenværdier:
opg. 53-59, 61, 63-65, 69-72.

Sammenhængen mellem egenrum for B og cB:
opg. 81.

Sammenhæng mellem egenværdier (og egenvektorer?) for og :
opg. 83.

15:05-16:15

Forelæsning i Auditorium 7.
Afsnit 5.3


Filer:

rep17.pdf,
svar17.pdf,
l17_final.pdf
Opdateret af Mikkel H. Brynildsen, d. 30-11-2013 16:33.