Produkt og Marked - matematik og statistik

Undervisning består af forelæsninger vekslende med øvelser. Jeg vil i undervisningen benytte statistikpakken R som kan hentes (gratis) fra denne webside. Start med at køre denne lille R demo. R-kode brugt i undervisningen.

1: Handouts (incl. øvelser)(opdateret 03.02.21). Opgavebesvarelser.

2: Handouts (incl. øvelser)(opdateret 11.02.21). Slides til repetition. Opgavebesvarelser.

3: Først lidt repetition. Dernæst afslutter vi gennemgang af materiale vedr. Monte Carlo metoder. Vi kigger også lidt på betinget sandsynlighed (opdateret 15.02.21) (løsninger til opgaver vedr. betinget sandsynlighed).

4: Vi indleder med repetition af konfidensintervaller samt udregning af fjel givet positiv test. Dernæst giver jeg en introduktion til et miniprojekt vedr. en kioskejerens optimale indkøbs-strategi. Efterfølgende arbejdes med miniprojektet og evt. supplerende opgaver (med tilhørende R-kode og besvarelser). Vi slutter af med at diskutere erfaringerne fra miniprojektet.


Last modified