Dataanalyse

Underviser:
Ege Rubak

Litteratur:
Donald A. McQuarrie MATHEMATICAL METHODS for Scientists and Engineers, University Science Books (2003)

Supplerende noter:
Elementær sandsynlighedsregning
Lineære normale modeller
Tabeller over fordelingsfunktioner (opdateret igen 08/05 kl. 13)

Software:
Vi kommer til at bruge programmet Matlab til enkelte opgaver, og det vil derfor være en fordel at have dette installeret på jeres egen computer.

Generelt:
Undervisningen bliver fortrinsvist baseret på slides, som typisk først vil være tilgængelige dagen før forlæsningen. Til hver forelæsning hører nogle afsnit i bogen, som det naturligvis er en fordel at gennemlæse inden forelæsningen, så man ved hvad der er svært at forstå og kan stille relevante spørgsmål.

Pensum:
Til dataanalyse-delen af dette kursus er pensum slidesene fra hver kursusgang samt følgende afsnit i bogen:
21.1 (til og med side 1030), 21.2 (til og med side 1039), 22.1 (til og med side 1078), 22.2, 22.3 (til og med delafsnit C), 22.4 og 22.5 (til og med side 1115)

Spørgetime:
Der afholdes spørgetime i dataanalyse-delen af kurset onsdag den 5. maj kl. 10.

Eksamen:
Som forberedelse til både eksamen og spørgetimen kan det anbefales at løse nedenstående prøveeksamensopgaver. Husk, at der ikke må bruges computer og lommeregner til eksamen, så det anbefales at løse opgaverne i hånden. Til tabelopslag bruges enten bogen eller dette ark (opdateret igen 08/05 kl. 13). (Bemærk: Enkelte af disse opgaver er lavet under antagelse af man har en lommeregner og der kan derfor indgå en svær kvadratrod eller lignende. Dette vil naturligvis IKKE være tilfældet til eksamen. Til eksamen kan alt regnes i hånden.)
Sæt 1 (opdateret 04/05 kl. 11 - tallene i opgave 3 er nu nemmere at regne med.)
Sæt 2
Svar til sæt 1 kan findes her (opdateret 08/05 kl. 13)
Svar til sæt 2 kan findes her.

Kursusplan

Kursusgang 1

Tidspunkt: Mandag den 8. Februar, 12.30 - 16.15.
Indhold: Sandsynlighedsregning.
Litteratur: Afsnitene 21.1 (til og med side 1030), 21.2 (til og med side 1039) og 22.2 (til og med delafsnit B) i bogen.
Slides: Ligger som pdf-fil her
Opgaver: Ligger som pdf-fil her

Kursusgang 2

Tidspunkt: Fredag den 12. Februar, 08.15 - 12.00.
Indhold: Sampling og estimation. Herunder punktestimater og konfidensintervaller.
Litteratur: Afsnittene 22.1 (til og med side 1078), 22.2 (kun delafsnit C) og 22.3 (til og med delafsnit C).
Slides: Ligger som pdf-fil her
Opgaver: Ligger som pdf-fil her

Kursusgang 3

Tidspunkt: Fredag den 19. Februar, 08.15 - 12.00.
Indhold: Hypotesetest. Herunder test med to stikprøver og &chi2-test.
Litteratur: Afsnittene 22.3 (til og med delafsnit C) og 22.4.
Slides: Ligger som pdf-fil her
Opgaver: Ligger som pdf-fil her

Kursusgang 4

Tidspunkt: Fredag den 26. Februar, 10.30 - 15.00.
Indhold: Lineær regression
Litteratur: Afsnit 22.5 (til og med side 1115)
Slides: Ligger som pdf-fil her
Opgaver: Ligger som pdf-fil her

Kursusgang 5

Tidspunkt: Fredag den 5. Marts, 08.15 - 12.00.
Indhold: Repetition
Litteratur: Alt fra tidligere i kurset.
Slides: Ligger som pdf-fil her
Opgaver: Ligger som pdf-fil her

Kursusgang 6-10

Resten af matematikkurset på nano4 handler om differentialligninger og afholdes af Arne Jensen.

Valid XHTML 1.0 Strict