Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår
2006 - 2007

SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


Fredag den 15. juni 2007 11-13

I dette tidsrum kan jeg træffes i området foran KMB grupperummene (B115-B130), for eventuelle sidste øjeblik spørgsmål.

Bemærk, at terminologilisten er blevet opdateret 6. juni 2007.

MR2

Plan for MR2 ligger her.

Om eksamen

En kort beskrivelse af pensum og tilladte hjælpemidler ligger her.

Et par sider med overskriften Fokus på fejl ligger her.

Opdateret 17. maj 2007. Vigtig information om typisk fejl ved diagonalisering af en matrix.

Introduktion

Her findes en kort introduktion til kurset.

Kursusmaterialer

Her vil blive lagt forskelligt materiale til brug i kurset, f. eks. illustrationer fra forelæsningerne.

Siden er opdateret 8. februar 2007. En terminologi liste er lagt ind, med danske og engelske ord og udtryk.
 

MapleTA

I kurset anvender vi systemet MapleTA til automatisk rettelse af opgaver. Systemet vil blive brugt til den skriftlige prøve. Informationer om systemet vil blive lagt her. Bemærk, at oplysningerne generelt er skrevet på engelsk, og at systemet også er baseret på engelsk. Hovedsiden findes via linket i overskriften.

Der er nu lagt informationer ind om Maple syntax, skrevet på dansk, under anvendelse af Maple, se her.

Opdatering 7. marts 2007.

Der er nu en oversigt over de stillede opgavesæt og deres relation til Lay. Den findes her.

Kursusplan for forårssemestret 2007

Uge Dato Kursusgang Emner
6 5/2   1  Lineære ligningssystemer. Rækkeoperationer
7 12/2   2  Echelonform. Vektorligninger
8 19/2   3  Matrix ligning og løsningsmængde til lineært ligningssystem
9 26/2   4  Lineær (u)afhængighed
10 5/3   5  Lineære transformationer og deres matricer
11 12/3   6  Matrixoperationer
12 22/3   7  Invers matrix
13 26/3   8  Mere om invertible matricer
14 2/4   9  Underrum. Dimension og rang
1723/4   10  Determinanter
26/4   11  Mere om determinanter. Egenværdi og egenvektor. Karakteristisk polynomium
18 30/4   12  Egenværdi og egenvektor. Diagonalisering af matricer
19 7/5   13  Mere om diagonalisering
10/5   14  Opgaveregning
20 14/5   15  Opgaveregning

Planen vil løbende blive opdateret!

Ugeplan

Tid Mandag Torsdag
8.15 - 8.50       Repetition 
8.50-10.50       Opgaveregning og teoretiske øvelser 
10.50-12.00       Forelæsning 
12.30-13.05    Repetition  
13.05-15.05    Opgaveregning og teoretiske øvelser  
15.05-16.15    Forelæsning  
 

Disse sider vedligeholdes af Arne Jensen.
Opdateret 6. juni 2007 af Arne Jensen.