Lineære transformationer i Arkitektur og Design 2010

Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2010 - 2011

Arkitektur og Design

Lineære transformationer i Arkitektur og Design 2010

Introduktion

Info om Rhino og Grasshopper

Matematisk laboratorium I

Eksamen

Kursusplan:

Lektionsplaner lægges på denne fortegnelse så snart de er udarbejdede. Man skal så bare "klikke" på det rigtige tal!
Dato Emner Litteratur Plan Materiale
    3/9 Matricer og vektorer. Geometriske aspekter. SIF, 1.1 (3-11); 6.1 (361-366)   1   1
    6/9 Prikprodukt og geometri. Linearkombinationer. Matrix gange vektor. SIF, 6.2 (366-369), 1.2 (13-24)   2   2
    8/9 Løsning af lineære ligningssystemer. Rækkeoperationer. Echelonmatricer. SIF, 1.3 - 1.4 (27-45)   3   3
    9/9 Gauss-Jordan algoritme og konsistens. Spænd af en mængde vektorer. SIF, 1.4 (45-50), 1.6 (66-70)   4   4
  13/9 Introduktion til Rhino 1 http://adapa.dk/2010/08/teaching/   5   5
  16/9 Introduktion til Rhino og Grasshopper http://adapa.dk/2010/08/teaching/   6   6
  20/9 Lineært afhængige og uafhængige vektorer SIF, 1.6 (70-72), 1.7   7   7
  23/9 Vektorer i Grasshopper http://adapa.dk/2010/08/teaching/   8   8
  27/9 Miniprojekt 1 http://adapa.dk/2010/08/teaching/   M1   9
18/10 Lineære afbildninger og standardmatricer SIF 2.7 10 10
20/10 Matrixmultiplikation. Sammensætning af lineære afbildninger SIF 2.1, 2.8 (185-187) 11 11
21/10 Surjektive og injektive lineære afbildninger. Invertible matricer SIF, 2.8 (180-185), 2.3 (-125) 12 12
25/10 Matricer og transformationer i Grasshopper http://adapa.dk/2010/08/teaching/ 13 13
  1/11 Miniprojekt 2 Online-artikel M2 14
  4/11 Bestemmelse af inverse matricer. Elementære matricer. SIF, 2.3 - 2.4, 125 - 139. 15 15
  8/11 3D rotationer og translationer. Perspektivprojektion. SIF, 6.9, 465 - 469 16 16
11/11 Miniprojekt 3 Online-artikel; http://adapa.dk/2010/08/teaching/ M3 17
22/11 Repetition: Standardmatricer, multiplikation, inversion SIF, 2.1, 2.3-4, 2.7-8 18 18
25/11 Ortogonalbaser, Gram-Schmidt algoritme, ortogonale matricer SIF, 6.2, 6.5 (-416) 19 19
30/11 Stive flytninger i planen. Fraktale figurer: Sierpinski trekant SIF, 6.5 (414-) 20 20
  2/12 Kurver og fraktaler med Grasshopper - 21 21
  6/12 Fraktaler ved iteration. Miniprojekt 4 - 22M4 22
  9/12 Itererede funktionssystemer. Affine afbildninger http://adapa.dk/2010/08/teaching/ 23 23
13/12 Miniprojekt 5 - M5 24
16/12 L-systemer - 25 25

Gloser:

Det kan nogle gange være svært at hitte rede i de engelske og danske gloser. Her kan terminologi-listen hjælpe!

Algoritmer på nettet:

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk