Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår 2007 - 2008
Arkitektur og Design

Matematik 1A

Introduktion

Eksamen

Matematisk Regne- og Fremlæggelsesteknik 1

Kursusplan

Dato og tid No. Emner Litteratur Materialer
6/9 kl. 12:30-16:15   1  Trigonometriske funktioner og deres inverse  EP A13-17, Sect. 6.8 (-493)   Slide 1-4 Worksheet
10/9 kl. 8:15-12:00   2  Taylors formel  EP Sect. 10.4 (-749)   Slide 5 Worksheet
13/9 kl. 12:30-16:15   3  Vektorfunktioner. Kurver i plan og rum  EP Sect. 11.5   Slide 6-7
17/9 kl. 8:15-12:00   4  Kurvelængde. Krumning. Introduktion til funktioner af flere variable   EP, Sect. 11.6 (-869), Sect. 12.1-2(-902)   Slide 8-9
18/9 kl. 8:15-12:00   5  Funktioner af flere variable  EP, Sect. 12.2(902-), 12.3   Slide 10
20/9 kl. 12:30-16:15   6  Partiel differentiation. Tangentplaner  EP Sect. 12.4   Slide 11-12 Worksheet
H1: 4/10 kl. 12:30-16:15
H2: 27/9 kl. 12:30-16:15
  7  Optimering   EP Sect. 12.5   Slides 13-14
H1: 9/10 kl. 8:15-12:00
H2: 4/10 kl. 12:30-16:15
  8  Polære, cylindriske og sfæriske koordinater   EP Sect. 9.2, 11.8   Slides 15-16
H1: 11/10 kl. 12:30-16:15
H2: 9/10 kl. 8:15-12:00
  9  Approksimation og differentialer   EP Sect. 12.6   Slides 17-19
18/10 kl. 12:30-16:15   10  Matematisk tour gennem Sydneys operahus  E-opgave 1 og  2   Flyer   -
H1: 30/10 kl. 8:15-12:00
H2: 29/10 kl.8:15-12:00
  11  Kæderegel  EP Sect. 12.7 (-956)   Slides 20-21
1/11 kl. 12:30-16:15   12  Gradient. Retningsafledede   EP Sect. 12.8   Slides 22-23
5/11 kl. 8:15-12:00   13  Planintegraler over rektangler (faste grænser)   EP 13.1-13.2 (-1008)   Slides 24-25
6/11 kl. 12:30-16:15   14  Planitegraler over mere generelle områder. Areal. Rumfang   EP Sect. 13.2(1008-), Sect. 13.3   Slides 26-27
8/11 kl. 12:30-16:15   15   Planintegraler i polære koordinater   EP Sect. 13.4   Slides 28-29
19/11 kl. 8:15-12:00   16   Anvendelser af planintegraler. Introduktion til rumintegraler   EP Sect. 13.5, 13.6(-1041)   Slides 30--31
22/11 kl. 12:30-16:15   17   Oplæg til E-opgave 2 og 3   --   --
26/11 kl. 8:15-12:00   18   Rumintegraler i Euklidiske, cylindriske og sfæriske koordinater   EP Sect. 13.6(1041-), 13.7   Slides 32-33
29/11 kl. 12:30-16:15   19   Komplekse tal   HEJ 4.1-4.2   Slides 34-35
3/12 kl. 8:15-12:00   20   Polynomier og deres komplekse rødder   HEJ 4.3   Slides 36-37
6/12 kl. 12:30-16:15   21   Kompleks eksponentialfunktion. Lineære første ordens differentialligninger.   HEJ 4.4, 1.3   Slides 38-39
10/12 kl. 8:15-12:00   22   Homogene anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter   HEJ 5.1, 5.2   Slides 40-41
13/12 kl. 12:30-16:15   23   Linearitet, homogene og inhomogene ligninger   HEJ 5.3, 5.4   Slides 42-44
18/12 kl. 12:30-16:15   24   Inhomogene anden ordens differentialligninger   HEJ 5.4   Slide 45
20/12 kl. 12:30-16:15   25   Introduktion til E-opgave 4   --   --

Planen vil løbende blive opdateret!

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk.


Martin Raussen
Last modified: Tue Dec 18 09:29:52 Romance Standard Time 2007