Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår
2009 - 2010

SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


MR-2

Introduktion

Her findes en kort introduktion til kurset med pensumliste/eksamensbeskrivelse.

Kursusmaterialer

Her vil blive lagt forskelligt materiale til brug i kurset, f. eks. illustrationer fra forelæsningerne.

Maple TA vejledning

Login til MapleTA: Her


Kursusplan for forårssemestret 2010

Uge Dato Kursusgang Emner
6 8/2 1
 Lineære ligningssystemer. Rækkeoperationer
7 15/2 2  Trappeform. Vektorligninger.
9 1/3 3
 Matrix ligning og løsningsmængde til lineært ligningssystem
10 8/3 4  Lineær uafhængighed. Lineære transformationer.
11 15/3
5
 Lineære transformationer og deres matricer  
12 22/3
6
 Matrix algebra
13 29/3 7  Invertible matricer
15 12/4 8  Mere om invertible matricer
16 19/4 9   Underrum. Dimension og rang
17 26/4 10  Opsamling: Lay, kapitel 1 & 2.
18 3/5
5/5
11
12
 Determinanter
 Mere om determinanter. Egenværdier og egenvektorer.
19 10/5
12/5
14/5
13
14
15
 Diagonalisering
 
Mere om diagonalisering
 Opsamling og afslutning

Planen vil løbende blive opdateret!

Slides til repetition

 1. Rækkeoperationer og trappeform
 2. Løsningsmængde til lineært ligningssystem
 3. Lineær (u)afhængighed
 4. Lineære transformationer
 5. Matrix algebra
 6. Invertible matricer
 7. Mere om invertible matricer
 8. Underrum af R^n
 9. Opsamling: Lay kapitel 1-2
 10. Determinanter
 11. Egenværdier, egenvektorer og diagonalisering.

Typisk undervisningsdag

Tid Formiddag
08:15-08:50    Repetition
09:00-11.00    Opgaveregning og teoretiske øvelser
11:00-12:00    Forelæsning
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.