MAT1 & SUMA3 - 2006

DIFFERENTIATION, INTEGRATION OG DYNAMISKE SYSTEMER

Kursusholder: Martin Raussen < raussen@math.aau.dk>

Litteratur:


Plan for kursusgang

Tid Aktivitet
08:15-08:45 Repetition
08:45-10:30 Opgaveregning
10:30-12:00 Forelæsning


Lektionsplaner

Planen vil løbende bliver opdateret!

Klick på "No." for at få fat i en lektionsbeskrivelse ("spiseseddel") i pdf-format når den er tilgængelig!


Dato Lektionsplan Emner Litteratur
5.9.06 1 Eksempler på første ordens diff.ligninger, faselinie, bifurkationer [HSD], 1.1-1.4
6.9.06 2 Flow, Poincare-afbildning, 2D lineære systemer og lineær algebra [HSD], 1.5, 2.1-2.2, 2.6-2.7
7.9.06 3 2D lineære systemer: prototypiske eksempler [HSD], 3.1-3.3
12.9.06 4 2D lineære systemer: similære matricer og løsningsformler [HSD], 3.4
14.9.06 5 2D lineære systemer: klassifikation ved spor og determinant; hyperbolske ligevægspunkter og konjugation [HSD], 4.1-4.2, Transparent
19.9.06 6 Differentiation af reelle funktioner. Kæderegel. Wade, 4.1-4.3
21.9.06 7 Rolles sætning. Middelværdisætninger og anvendelser. Monotoni Wade, 4.3-4.4, Slide
26.9.06 8 Inverse funktioner. Taylorapproksimation Wade, 4.4, 7.4, Noter, Løsningsforslag
28.9.06 9 Intro til Riemann-integrale Wade, 5.1-5.2(p.118)
12.10.06 10 Integralets egenskaber. Analysens hovedsætning Wade, 5.2-5.3(p.128)
19.10.06 11 Analysens hovedsætning. Integrationsregler. Uegentlige integraler Wade, 5.3-5.4
31.10.06 12 Partielle afledede. Differentiabilitet for funktioner af flere variable Wade, 11.1, 11.2 (p.333)
2.11.06 13 Differentiabilitet, Jacobi-matriks Wade, 11.2, MAPLE-illustration
7.11.06 14 Kæderegel. Middelværdisætninger. Wade, 11.3 (p.341),11.4,11.5 (p.354), Slide
9.11.06 15 Taylor-approksimation. Linearisering af dynamiske systemer i eksempler Wade, 11.5, [HSD], 8.1
14.11.06 16 Linearisering af 2-dimensionelle systemer [HSD], 8.1-8.3, Slides
16.11.06 17 Stabilitetsbegreber [HSD], 8.3-8.4, 9.1
21.11.06 18 Liapunovfunktioner [HSD], 9.2, Noter
23.11.06 19 Lineære systemer af højere orden [HSD], 6.1, 6.3
28.11.06 20 Den generelle løsning for lineære systemer af højere orden [HSD], 6.4, Axler 8, Slides


MAPLE-arbejdsark

Martin Raussen < raussen@math.aau.dk>
Department of Mathematical Sciences, Aalborg University,
Fredrik Bajersvej 7G, DK-9220 Aalborg Øst
Last modified: Mon Nov 27 15:27:20 CET 2006