Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår

2009 - 2010

Arkitektur og Design

Matematik 2A

Introduktion

Eksamen

Matematisk Regne- og Fremlæggelsesteknik 2

Kursusplan:

OBS: Foreløbig ligger der på denne kursusplan lektionsplanerne og slides for sidste års kursus. De bliver løbende udskiftet med de aktuelle planer og slides.

Dato og tid No. Emner Litteratur Materialer
3/2 kl. 8:15-12:00   1  Lineære ligningssystemer  Lay, 1.1-1.2(-33)   Slides
8/2 kl. 8:15-12:00   2  Rækkereduktion til echelonmatricer. Løsnigsmængden  Lay, 1.2(33-)   Slides
10/2 kl. 8:15-12:00   3  Linearkombinationer, spænd, vektorligninger og matrixligninger  Lay, 1.3 - 1.4   Slides
15/2 kl. 8:15-12:00   4  Løsningsmængde for (in)homogene lineære ligningssystemer. Lineær uafhængighed  Lay, 1.5, 1.7   Slides
22/2 kl. 8:15-12:00   5  Lineær uafhængighed. Lineære afbildninger  Lay, 1.7 - 1.8   Slides
1/3 kl. 8:15-12:00   6  Matrix præsentationer for lineære afbildninger. Intro til matrixoperationer  Lay, 1.9, 2.1(-126)   Slides
8/3 kl. 8:15-12:00   7  Matematikken bag perspektivtegning.     E-opgave 1  Online-artikel   --
22/3 kl. 8:15-12:00   8  Regneoperationer på matricer. Inverse matricer  Lay, 2.1 - 2.2 (-138)   Slides
29/3 kl. 8:15-12:00   9  Inverse matricer: Eksistens og beregning. Supplement.  Lay, 2.2(137-) - 2.3   Slides
6/4 kl. 8:15-12:00   10  Homogene koordinater. E-opgave 2. E-opgave 3  Online-artikel   Slides
12/4 kl. 8:15-12:00   11  Underrum og deres dimension  Lay, 2.8 - 2.9   Slides
26/4 kl. 8:15-12:00   12  Rang af en matrix. Determinanter. Rækkeoperationers effekt  Lay, 2.9 (193-) 3.1 - 3.2(-211)   Slides
3/5 kl. 8:15-12:00   13  Determinanter og matrixmultiplikation. Egenværdier og egenvektorer  Lay, 3.2, 5.1 (-322), 5.2 (-330)   Slides
10/5 kl. 8:15-12:00   14  Similaritet. Diagonalisering  Lay, 5.1 (323), 5.2(330-) - 5.3   Slides
17/5 kl. 8:15-12:00   15   Rumfang. Egenvektorproblemer for spejlinger og drejninger. E-opgave 4 Online-artikel   --

Planen vil løbende blive opdateret!
Det kan nogle gange være svært at hitte rede i de engelske og danske gloser. Her kan terminologi-listen hjælpe!

Algoritmer på nettet:

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk