Kurver og Flader i Geometri, Arkitektur og Design 2011

Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2010 - 2011

Kurver og Flader i Geometri, Arkitektur og Design 2011

Introduktion

Info om Rhino og Grasshopper

Matematisk laboratorium II

Eksamen

Kursusplan:

Lektionsplaner lægges på denne fortegnelse så snart de er udarbejdede. Man skal så bare "klikke" på det rigtige tal!

Dato Emner Litteratur Plan Materiale
    3/2 Trigonometriske funktioner og deres inverse EP, App. C; 6.8 (-493)   1   1
    4/2 Polære og sfæriske koordinater EP, 9.2, 11.8   2   2
  10/2 Vektorfunktioner som parameterfremstillinger for kurver EP, 11.5   3   3
  14/2 Kurvelængde. Krumning EP, 11.6   4   4
  17/2 Miniprojekt 1 Vejledning   MP1 Rhino
  21/2 Hermite-kurver, Bezier-kurver Wikipedia   6   6
  24/2 Kurver i Rhino og Grasshopper Essential Maths: 22-26, 28-29 adapa.dk
  28/2 Kubiske splines. Intro til NURBS NURBS   8   8
    3/3 NURBS: Grad, knotvektorer, vægte mv. NURBS   9   9
    4/3 Nurbs i Rhino og Grasshopper Essential Maths: 31 - 36. adapa.dk
    7/3 Funktioner af flere variable EP, 12.2-3 11   11
  10/3 Miniprojekt 2 Vejledning MP2 Grassh.
  14/3 Partielle afledede. Tangentplan EP, 12.4 13   13
  17/3 Optimering EP, 12.5 14   14
  21/3 Lineær approksimation. Differentiabilitet. EP, 12.6 15   15
  24/3 Miniprojekt 3 MP3
  11/4 Kæderegler EP, 12.7 17 17
  14/4 Retningsafledet og gradient EP, 12.8 18 18
  18/4 Parameterfremstillinger for flader MR, III.1-2, 96 -- 113 19 19
  28/4 Flader i Rhino/Grasshopper
    2/5 Miniprojekt 4 Vejledning MP4
    5/5 Krumningsbegrever på flader MR, III.3-5, 118-120, 124- 133. 22 22
    9/5 Omdrejningslader, retlinede og udfoldelige flader MR, 133-140, 146-156. 23 23
  12/5
  16/5 Miniprojekt 5

Kursuslitteratur

Matematisk grafik på nettet

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk