Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2012 - 2013

Matematik og Form 2013

Introduktion

Matematisk laboratorium

Eksamen

Kursusplan:

Lektionsplaner lægges på denne fortegnelse så snart de er udarbejdede. Indtil da vises sidste års planer Man skal så bare "klikke" på det rigtige tal under "plan"!

Dato Emner Litteratur Plan Materiale
  4/2 FO: Matricer og vektorer: aritmetik og geometri MF, 6.1, 1.1   1   I, VM
  5/2 FO: Linearkombinationer som produkt. Intro til lineære ligningssystemer MF, 1-2-1.3   2   VM; LL
11/2 FO: Algoritmisk løsning af lineære ligningssystemer MF, 1.4   3   LL
12/2 FO: Linjer og planer: spænd, lineær (u)afhængighed MF, 1.6-1.7   4   SLUA
18/2 FO, Grasshopper: Vektorer PI; I, ch.1   5   GLM
19/2 WM: Firkantede gitre MF, ch.1, ch.6.1   6   MP1 GH1 GHvejl1
25/2 FO: Lineære afbildninger og matrix præsentationer MF, 2.7   7   LM
26/2 FO: Multiplikation af matricer, sammensætning af lineære afbildninger MF, 2.1, 2.8 (183-185)   8   MI
  5/3 FO, Grasshopper: Matricer og transformationer I, ch.2   9   Grapes
  7/3 FO: Regulære matricer og deres inverse MF, 2.3-2.4(-137) 10   MI
12/3 WM: Analyse af en axonometri MF, ch.2 11  MP2 GHvejl2
15/3 FO: Geometriske anvendelser af lineære og affine afbildninger MF, 6.9 12   RT
18/3 WM: Fleksibilitets- og stivhedsmatrix MF, ch. 2.4 13 MP3 GHvejl3
20/3 WO: Matrixberegninger og anvendelser MF, ch.2, 6.9 14   -
22/3 FO: Vektorfunktioner, plane og rumlige kurver EP, 11.5 15 CURVE
25/3 FO: Kurvers længde og krumning MF, 11.6 16 CURVE
27/3 WM: Symmetriske 2D-mønstre MF, ch. 2, 6.9 17 MP4; GHvejl4
22/4 FO: Hermite og Bezierkurver, splines S 18 NURBS
25/4 FO: NURBS og geometrisk kontinuitet S 19 NURBS
29/4 FO, Grasshopper: Tegning og analyse af kurver I, pp. 22-36 20 --
  1/5 WM: Analyse af en epitrochoidekurve MF, 11.5-6; Vejledning 21 MP5
  3/5 WO: Kurver analytisk og digitalt MF 22 --

Kursuslitteratur

Demos og regnehjælp på nettet

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk