Central hjemmeside for "Lineær Algebra" (første studieår) - 2011


Denne hjemmeside indeholder diverse informationer om kurset. Målgruppen er undervisere og hjælpelærere, men studerende er også meget velkomne til at kigge med og til at komme med forslag. Siden vedligeholdes af koordinator Olav Geil, men den bygger i høj grad på input fra øvrige undervisere. Forslag om materiale, der kan indgå sendes til olav@math.aau.dk.

Hjemmesider fra 2010:
Hjemmesider fra 2011:
Nyttige videoer og lignende:
Litteratur
Miniprojekter:

Dvs. det materiale, som benyttes ved de fem kursusgange, hvor man skal deltage AKTIVT for at få lov til at gå til eksamen. Den enkelte underviser kan vælge at erstatte et eller flere af nedenstående projekter med andre relevante Matlabprojekter. Dog er Miniprojekt 4 nødt til at indgå i alle versioner af kurset, da systemer af lineære differentialligninger er nævnt i studieordningens beskrivelse af kurset.
Øvrige noter mv.
Forslag til disponering af litteratur:
Forslag til opgaver:
Der er for hver kursusgang stillet to på hinanden følgende rækker af spørgsmål. Ideen er, at få også de langsomste igennem de forskellige emner.
Overblikslides:
Slidsene nedenfor er udarbejdet af Morten. De kan eksempelvis bruges i forbindelse med repetitionen, eller de studerende kan have glæde af at se på dem selv.
Matrix introduktion
Lineære ligningssystemer
Span og lineær (u)afhængighed
Matrixprodukt og inverterbare matricer
Mere om inverterbare matricer
Lineære transformationer
Mere om lineære transformationer
Determinant
Underrum af Rn
Dimension og rang
Repræsentation af lin. operatorer
Egenværdier og egenvektorer
Diagonalisering
Ortogonalitet og Gram-Schmidt
Ortogonal projektion
Ortogonale matricer
Symmetriske matricer

Software:

Brugen af Matlab indgår som en integreret del af de fem kursusgange uden forelæsning. Studerende kan frit downloade Matlab via IKT linket på http://www.tnb.aau.dk/
Der er til [SIF] tilknyttet en samling Matlab funktioner og datafiler. Disse filer og tilhørende instruktioner kan findes på siden http://math.illinoisstate.edu/matrix/downloads.html

Nedenfor Matlab materiale, som man kan bruge, hvis man har lyst:

Ordliste:

Denne ordliste vedligeholdes af Bo og Olav.

Pensum der evalueres ved den skriftlige eksamen: Følgende afsnit i SIF:

Eksamen:


Eksempler på hvordan eksamen kan se ud:
Tidligere eksamensopgaver:


Olav Geil <olav@math.aau.dk
http://www.math.aau.dk/~olav/>